زنجان
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
حضور مدیرکل دیوان محاسبات استان در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری زنجان
1398/11/13
آقای بازگشا مدیرکل دیوان محاسبات استان با همراهی آقای کردلو معاون امور اجرایی و تفریغ بودجه در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری زنجان شرکت نمود.
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/